Genesis 42

Genesis Chapter 42 Notes

 

Genesis 42: Introduction & 1-6

MP3 Audio

 

Genesis 42:1-6 Part 1

MP3 Audio

 

Genesis 42:1-6 Part 2

MP3 Audio

 

Genesis 42:6-7 Part 2

MP3 Audio 210831_001

 

Genesis 42:8-17 Part 1

MP3 Audio 210902_001

 

Genesis 42:8-17 Part 2

MP3 Audio 210907_001

YouTube Video

 

Genesis 42:18-20 Part 1

MP3 Audio 210909_001

YouTube Video

 

Genesis 42:18-20 Part 2

MP3 Audio 210912_001

YouTube Video

 

 

Genesis 42:18-20 Part 2

MP3 Audio 210912_002

YouTube Video

 

Genesis 42:21-24 Part 1

MP3 Audio 210914_001

YouTube Video

 

Genesis 42:21-24 Part 2

MP3 Audio 210916_001

YouTube Video

 

Genesis 42:21-24 Part 3

MP3 Audio 210919_001a

YouTube Video

 

Genesis 42:21-24 Part 4, 42:25-28 Part 1

MP3 Audio 210919_002

YouTube Video

 

Genesis 42:25-28 Part 2

MP3 Audio 210921_001

YouTube Video

 

Genesis 42:39-34 Part 1

MP3 Audio 210923_001

YouTube Video

 

Genesis 42:39-34 Part 2

MP3 Audio 210926_001

YouTube Video

 

Genesis 42:39-34 Part 3; 35-38 Part 1

MP3 Audio 210926_002

YouTube Video

 

Genesis 42:35-38 Part 1

MP3 Audio 210928_001

YouTube Video

 

Genesis 42:35-38 Part 2

MP3 Audio 210930_001

YouTube Video

Genesis 41

Genesis Chapter 41 Notes

 

Genesis 41:1-8 Part 1

MP3 Audio Download 210401_001

YouTube Video

 

Genesis 41:1-8 Part 2

MP3 Audio Download 210404_001

YouTube Video

 

Genesis 41:1-8 Part 3

MP3 Audio Download 210404_002

YouTube Video

 

Genesis 41:1-8 Part 4

MP3 Audio Download 210406_001

YouTube Video

 

Genesis 41:1-9-13 Part 1

MP3 Audio Download 210516_001

YouTube Video

 

Genesis 41:1-9-13 Part 2

MP3 Audio Download 210516_002

YouTube Video

 

Genesis 41:14-17 Part 1

MP3 Audio Download 210518_001

YouTube Video

 

Genesis 41:14-17 Part 2

MP3 Audio Download 210520_001

YouTube Video

 

Genesis 41:17-24 Part 1

MP3 Audio Download 210523_001

 

YouTube Video

 

Genesis 41:25-32 Part 1 210523_002

YouTube Video

 

Genesis 41:25-32 Part 2  210525_001

YouTube Video

 

Genesis 41:33-36 Part 1

MP3 Audio Download 210527_001

YouTube Video

 

Genesis 41:33-36 Part 2

MP3 Audio Download 210601_001

YouTube Video

 

Genesis 41:33-36 Part 3

MP3 Audio Download 210603_001

YouTube Video

 

Genesis 41:37-38 Part 1

MP3 Audio Download

 

YouTube Video

 

Genesis 41:37-38 Part 2; 39-41 Part 1

MP3 Audio Download 210606_002

YouTube Video

 

Genesis 41:39-41 Part 2

MP3 Audio Download 210608_001

YouTube Video

 

Genesis 41:42-45 Part 1

MP3 Audio Download 210610_001

YouTube Video

 

Genesis 41:42-45 Part 2 210613_001

MP3 Audio Download

YouTube Video

 

Genesis 41:46-49 Part 1

MP3 Audio Download 210613_002

YouTube Video

 

Genesis 41:50-52 Part 1

MP3 Audio Download 210615_001

NO YouTube Video

 

Genesis 41:50-52 Part 2

MP3 Audio Download 210617_001

NO YouTube Video

 

Genesis 41:53-57 Part 1

MP3 Audio Download 210620_001a

YouTube Video

 

Genesis 41:53-57 Part 2

MP3 Audio Download 210620_002a

YouTube Video

Genesis 40

Click to Download Class Notes

 

Genesis 40 Introduction

MP3 Audio Download 210314_001

YouTube Video

 

Genesis 40:1-4 Part 1

MP3 Audio Download 210314_002

YouTube Video

 

Genesis 40:1-4 Part 2

MP3 Audio Download 210316_001

YouTube Video

 

Genesis 40:5-8 Part 1

MP3 Audio Download 210318_001

YouTube Video

 

Genesis 40:9-13 Part 1

MP3 Audio Download 210321_001

YouTube Video

 

Genesis 40:9-13 Part 2

MP3 Audio Download 210323_001a

YouTube Video

 

Genesis 40:14-15 Part 1

MP3 Audio Download 210325_001

YouTube Video

 

Genesis 40:16-19 Part 1

MP3 Audio Download 210325_001

YouTube Video

 

Genesis 40:16-19 Part 2

MP3 Audio Download 210328_002

YouTube Video

 

Genesis 40:20-23 Part 1

MP3 Audio Download 210330_001

YouTude Video

Genesis 39

Genesis 39:1 Part 1

MP3 Audio Download 210124_002

YouTube Video

 

Genesis 39:1 Part 2

MP3 Audio Download 210126_001

YouTube Video

 

Genesis 39:1 Part 3

MP3 Audio Download 210128_001

YouTube Video

 

Genesis 39:2-6a Part 1

MP3 Audio Download 210221_001

YouTube Video

 

Genesis 39:2-6a Part 2

MP3 Audio Download 210221_002

YouTube Video

 

Genesis 39:2-6a Part 3

MP3 Audio Download 210223_001

YouTube Video

 

Genesis 39:2-6a Part 4

MP3 Audio Download 210225_001

YouTube Video

 

Genesis 39:6b-10 Part 1

MP3 Audio Download 210228_001

YouTube Video

 

Genesis 39:6b-10 Part 2

MP3 Audio Download 210228_002

YouTube Video

 

Genesis 39:6b-10 Part 3

MP3 Audio Download 210302_001

YouTube Video

 

Genesis 39:6b-10 Part 4, 39:11-19 Part1

MP3 Audio Download 210304_001

YouTube Video

 

Genesis 39:11-19 Part 2

MP3 Audio Download 210307_001

YouTube Video

 

Genesis 39:11-19 Part 3

MP3 Audio Download 210307_002

YouTube Video

 

Genesis 39:20-23 Part 1

MP3 Audio Download 210309_001

YouTube Video

 

Genesis 39:20-23 Part 2

MP3 Audio Download 210311_001

YouTube Video

 

 

Genesis 38

 

LEBC -Genesis 38: 1-5 Part 1

MP3 Audio Download 200823_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38: 1-5 Part 2

MP3 Audio Download 200825_001

No YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38: 1-5 Part 3

MP3 Audio Download 200827_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38: 1-5 Part 4

MP3 Audio Download 200830_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38: 1-5 Part 5

MP3 Audio Download 200830_002

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38: 1-5 Part 6

MP3 Audio Download 200901_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38: 6-7 Part 1

MP3 Audio Download 200901_002

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38: 6-7 Part 2

MP3 Audio Download 200903_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38: 8-10 Part 1

MP3 Audio Download -NO AUDIO AVAILABLE

YouTube Video -NO VIDEO AVAILABLE

 

LEBC -Genesis 38: 8-10 Part 2

MP3 Audio Download 200910_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38: 8-10 Part 3

MP3 Audio Download 200913_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38: 8-10 Part 4

MP3 Audio Download 200913_002

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38: 8-10 Part 5

MP3 Audio Download 200915_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38: 8-10 Part 6

MP3 Audio Download 200917_001

YouTude Video

 

LEBC -Genesis 38: 11, 12-14 Part 1

MP3 Audio Download 200920_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38: 11, 12-14 Part 2

MP3 Audio Download 200920_002

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38:12-14 Part 1

MP3 Audio Download 200922_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38:12-14 Part 2

MP3 Audio Download 200924_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38:12-14 Part 3

MP3 Audio Download 200927_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38:12-14 Part 4

MP3 Audio Download 200927_002

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38:15-19 Part 1

MP3 Audio Download 200929_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38:15-19 Part 2

MP3 Audio Download 201001_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38:15-19 Part 3

MP3 Audio Download 201004_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38:15-19 Part 4

MP3 Audio Download 201004_002

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38:20-23 Part 1

MP3 Audio Download 201006_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38:20-23 Part 2

MP3 Audio Download 201008_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38:20-23 Part 3, 38:24-27 Part 1

MP3 Audio Download 201011_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38:24-26 Part 1

MP3 Audio Download 201011_002

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38:24-26 Part 2

MP3 Audio Download 201013_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38:27-30 Part 1

MP3 Audio Download 201015_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38:27-30 Part 2

MP3 Audio Download 201018_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 38:27-30 Part 3

MP3 Audio Download 201018_002

YouTube Video