LEBC -Genesis 42

Genesis Chapter 42 Notes

 

Genesis 42: Introduction & 1-6

MP3 Audio

 

Genesis 42:1-6 Part 1

MP3 Audio

 

Genesis 42:1-6 Part 2

MP3 Audio

 

Genesis 42:6-7 Part 2

MP3 Audio 210831_001

 

Genesis 42:8-17 Part 1

MP3 Audio 210902_001

 

Genesis 42:8-17 Part 2

MP3 Audio 210907_001

YouTube Video

 

Genesis 42:18-20 Part 1

MP3 Audio 210909_001

YouTube Video

 

Genesis 42:18-20 Part 2

MP3 Audio 210912_001

YouTube Video

 

 

Genesis 42:18-20 Part 2

MP3 Audio 210912_002

YouTube Video

 

Genesis 42:21-24 Part 1

MP3 Audio 210914_001

YouTube Video

 

Genesis 42:21-24 Part 2

MP3 Audio 210916_001

YouTube Video

 

Genesis 42:21-24 Part 3

MP3 Audio 210919_001a

YouTube Video

 

Genesis 42:21-24 Part 4, 42:25-28 Part 1

MP3 Audio 210919_002

YouTube Video

 

Genesis 42:25-28 Part 2

MP3 Audio 210921_001

YouTube Video

 

Genesis 42:39-34 Part 1

MP3 Audio 210923_001

YouTube Video

 

Genesis 42:39-34 Part 2

MP3 Audio 210926_001

YouTube Video

 

Genesis 42:39-34 Part 3; 35-38 Part 1

MP3 Audio 210926_002

YouTube Video

 

Genesis 42:35-38 Part 1

MP3 Audio 210928_001

YouTube Video

 

Genesis 42:35-38 Part 2

MP3 Audio 210930_001

YouTube Video

Doctrine of the Holy Spirit

Doctrine of the Holy Spirit Part 1

Audio Download 210622_001a

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 2

Audio Download 210624_001

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 3

Audio Download 210627_001

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 4

Audio Download 210627_002

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 5

Audio Download 210629_001

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 6

Audio Download 210701_001

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 7

Audio Download 210706_001

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 8

Audio Download 210708_001

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 9

Audio Download 210711_001

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 10

Audio Download 210711_002

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 11

Audio Download 210713_001

YouTube Video -Unavailable

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 12

Audio Download 210715_001

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 13

Audio Download 210718_001

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 14

Audio Download 210718_002

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 15

Audio Download 210801_001

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 16

Audio Download 210801_002   Audio dropped  210801_003  

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 17

Audio Download 210803_001

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 18

Audio Download 210805_001

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 19

Audio Download 210808_001

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 20

Audio Download 210808_002

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 21

Audio Download 210810_001

No YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 22

Audio Download 210812_001

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 23

Audio Download  210815_001

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 24

Audio Download 210815_002

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 25

Audio Download 210817_001

YouTube Video

 

Doctrine of the Holy Spirit Part 26

Audio Download 210819_001

YouTube Video

 

LEBC -Genesis 41

Genesis Chapter 41 Notes

 

Genesis 41:1-8 Part 1

MP3 Audio Download 210401_001

YouTube Video

 

Genesis 41:1-8 Part 2

MP3 Audio Download 210404_001

YouTube Video

 

Genesis 41:1-8 Part 3

MP3 Audio Download 210404_002

YouTube Video

 

Genesis 41:1-8 Part 4

MP3 Audio Download 210406_001

YouTube Video

 

Genesis 41:1-9-13 Part 1

MP3 Audio Download 210516_001

YouTube Video

 

Genesis 41:1-9-13 Part 2

MP3 Audio Download 210516_002

YouTube Video

 

Genesis 41:14-17 Part 1

MP3 Audio Download 210518_001

YouTube Video

 

Genesis 41:14-17 Part 2

MP3 Audio Download 210520_001

YouTube Video

 

Genesis 41:17-24 Part 1

MP3 Audio Download 210523_001

 

YouTube Video

 

Genesis 41:25-32 Part 1 210523_002

YouTube Video

 

Genesis 41:25-32 Part 2  210525_001

YouTube Video

 

Genesis 41:33-36 Part 1

MP3 Audio Download 210527_001

YouTube Video

 

Genesis 41:33-36 Part 2

MP3 Audio Download 210601_001

YouTube Video

 

Genesis 41:33-36 Part 3

MP3 Audio Download 210603_001

YouTube Video

 

Genesis 41:37-38 Part 1

MP3 Audio Download

 

YouTube Video

 

Genesis 41:37-38 Part 2; 39-41 Part 1

MP3 Audio Download 210606_002

YouTube Video

 

Genesis 41:39-41 Part 2

MP3 Audio Download 210608_001

YouTube Video

 

Genesis 41:42-45 Part 1

MP3 Audio Download 210610_001

YouTube Video

 

Genesis 41:42-45 Part 2 210613_001

MP3 Audio Download

YouTube Video

 

Genesis 41:46-49 Part 1

MP3 Audio Download 210613_002

YouTube Video

 

Genesis 41:50-52 Part 1

MP3 Audio Download 210615_001

NO YouTube Video

 

Genesis 41:50-52 Part 2

MP3 Audio Download 210617_001

NO YouTube Video

 

Genesis 41:53-57 Part 1

MP3 Audio Download 210620_001a

YouTube Video

 

Genesis 41:53-57 Part 2

MP3 Audio Download 210620_002a

YouTube Video